vrtanie studni

Vŕtanie studní

Naša firma realizuje vŕtanie studní vrtnou súpravou na pásovom podvozku kompaktných rozmerov. Šírka prejazdu 1m. Vŕtame systémom vodného výplachu kde pri vŕtaní je odvŕtaná hornina vyplavovaná zo studne do usadzovacej nádrže v blízkosti vrtu. Po vyvŕtaní vystrojíme vrt PVC rúrou a zriadime filtračný obsyp. Následne studňu prečistíme a začerpáme. Po zistení výdatnosti vodného zdroja navrhneme vhodné čerpadlo a technológiu spolu s podzemnou šachtou. 

Vykonávame naráženie studní. Pokiaľ to lokalita dovoľuje (v povodí riek) je možné narazenie studne.

vrtanie studni